Redakcija naše stranice „Politički komentar“ odlučila je svoje čitaoce počastiti razgovorom s Amelom Petrovićem, mladim, nagrađivanim politologom, koji je ujedno i dio našeg tima, o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Na samom početku ćemo ukratko predstaviti našeg sugovornika; Amel Petrović je mladi Bugojanac, koji akademske uspjehe niže i van granica Bosne i Hercegovine, a ujedno je i član Skupštine VMFBiH, te predsjednik Vijeća mladih Općine Bugojno i član skupštine Vijeća mladih SBK-a. Aktivno se bavi pisanjem, te iza sebe ima objavljenu jednu knjigu, kao i nekoliko nagrada s literarnih takmičenja, te objavljenih nekoliko kolumni na portalima u Bosni i Hercegovini. Iako ima 22 godine već je uspio da stekne ugled u svojoj struci, a to dokazuju njegova brojna predavanja i debate na kojima je učestvovao. Područja kojim se posebno bavi su odnos medija i politika, te lokalna samouprava.

PK: U moru „nezavisnih“ političkih analitičara, Bosni i Hercegovini su prijeko potrebni educirani analitičari koji će objektivno razložiti političku situaciju, ali, nažalost, medijski prostor takvi ne dobijaju. Možemo li očekivati od nove garniture politologa da će na objektivan način iznositi društvene činjenice ili će nastaviti utabanim stazama svojih predhodnika?

Petrović: Medijski prostor je ključan za egzistiranje političkih analitičara, pa se tu i gubi objektivnost, jer represija ide linijom politika-mediji-analitičar. Ako na ovaj način posmatramo stvari onda vidimo da su analitičari na dnu ljestvice i da bi prioritetno bilo raditi na medijskim slobodama koje su u najmanju ruku upitne u BiH. Iskreno se nadam da će generacija politologa kojoj i ja pripadam imati adekvatan medijski prostor da prezentuje svoj potencijal, a to bi koristilo cjelokupnoj društvenoj zajednici.

PK: Kao što smo u najavi napisali, Vi ste posebno usmjereni na proučavanje lokalne samouprave, pa bi željeli čuti Vaše mišljenje o radu predstavnika lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini?

Petrović: Ako bi tražili pozitivne elemente politike u Bosni i Hercegovini, onda bi je mogli pronaći u pojedinim općinama koje su uspjeli stvoriti pozitivan ambijent za djelovanje općinskih vijećnika i načelnika. Naravno, stanje nije ni blizu idealnog, ali je mnogo bolje nego na višim nivoima političkog sistema BiH. Posmatrajući ovu godinu, moram konstatovati činjenicu da je stanje loše iz razloga što je prošla godina bila izborna, pa ova i naredna godina služe za pripremu izbornih platformi za naredne, opće, izbore. Drugi problem koji bih determinirao su pobjedničke stranke koje u velikom broju općina imaju većinu bez koaliranja s drugim strankama, što ih dovodi u konfornu zonu, bez potrebe da se dodatno angažuju na rješavanju lokalnih problema. I pored ovih problema, ovaj nivo vlasti je baza na kojoj je jedino moguće graditi prosperitetnu državu.

PK: Nezaobilazno pitanje je i odlazak mladih, a Vi se u svom radu bavite i pitanjima mladih kroz nevladin sektor, pa bi interesantno bilo čuti i vaše mišljenje o ovom problemu s kojim se susreću države Balkana.

Petrović: Migracije su karakteristične i u razvijenim državama, jer nam je to donio proces globalizacije, ali bi morali biti svjesniji da je ljudski potencijal nezamjenjiv resurs za izgradnju države u svim njenim oblicima. Posljedice ovog problema će biti vidljivije tek za nekoliko godina, jer dok god baratamo terminom „babovina“ mi imamo sponu s osobama koje su napustile državu, a sve je prisutniji i termin „dedovina“  što označava da je ovo već druga generacija koja je emigrirala, a nerijedak je slučaj da se pojavljuju i 3. i 4. generacije, koje su izgubile svaki kontakt sa državom svog porijekla. Hiperkapitalizam i globalizacija ostavljaju prostor samo za stabilne države i stvaraju se elitistična društva, tako da se na ovim područjima moraju desiti tektonske promjene da bi bile konkurentne državama Zapada, a samim time bi imale mogućnost zadržavanja svog stanovništva. Ova teza djeluje izrazito pesimistično, ali to su objektivne činjenice koje moraju animirati kompletnu javnost da se počne baviti ovim problemom.

PK: Za kraj ovog razgovora nam recite Vašu procjenu političke situacije u Bosni i Hercegovini. Da li možemo očekivati stabilnu i prosperitetnu državu?

Petrović: Nisam baš osoba koja voli davati prognoze iz razloga što protok vremena često mijenja činjenice do kojih smo prvobitno došli, a na primjeru Bosne i Hercegovine primjetna je stagnacija u odnosu na sve države Zapadnog Balkana, pa nije realno očekivati da će se desiti velike pozitivne promjene, ali iz ovakve situacije se samo može ići naprijed. Posjedujemo resurse za kojom traga veliki dio Evrope i svijeta, pa bi morali naučiti kako to iskoristiti, a deficitarne državne blagajne su garancija da će ljudi u politiku početi ulaziti zbog težnje za pozitivnim promjenama, a ne, isključivo, zbog ekonomskih razloga. Trebali bi biti optimisti i krenuti u izgradnju bolje Bosne i Hercegovine, jer u ovom trenutku sve od nas zavisi, a za nekoliko godina bi moglo biti prekasno, jer stvorena elitizirana društva neće dozvoljavati slabim društvima da se razvijaju.

Comments